محصولات

شکلات قلب

شکلات قلب

ماکی ماکی

110,000تومان
سینی میکس سوخاری

سینی میکس سوخاری

noma

390,000تومان
مینی  برگر

مینی برگر

noma

23,000تومان
ساک پارچه ای

ساک پارچه ای

ماکی ماکی

120,000تومان
ساک پارچه ای

ساک پارچه ای

ماکی ماکی

140,000تومان
دستبند بته جقه

دستبند بته جقه

الگرو

55,000تومان
لوبیا سبز

لوبیا سبز

33,000تومان
ماربلد برانیز

ماربلد برانیز

160,000تومان
نخودفرنگی

نخودفرنگی

33,000تومان
باقلا سبز

باقلا سبز

33,000تومان
کرفس سرخ شده با نعنا و جعفری

کرفس سرخ شده با نعنا و جعفری

40,000تومان
صندل مکرومه

صندل مکرومه

ماکی ماکی

140,000تومان
شکلات کهکشانی

شکلات کهکشانی

ماکی ماکی

120,000تومان
سینی ته چین

سینی ته چین

noma

154,000تومان
سینی سمبوسه

سینی سمبوسه

noma

85,000تومان
سینی کلاسیک

سینی کلاسیک

noma

570,000تومان

توضیحات سایت از قسمت تنظیمات و متای توضیحات نوشته شود.

طراحی سایت توسط نونگار پردازش