با تولید صنایع دستی کارآفرین شوید!

با تولید صنایع دستی کارآفرین شوید!

.شما به راحتی و با کمترین سرمایه‌گذاری می‌توانید یک کارآفرین باشید و یک کارگاه تولید صنایع دستی به راه انداخته و از این طریق علاوه بر کسب درآمد، فرهنگ و هنر بومی خود را به دیگران نشان دهید! و در زمینه صادرات نیز فعالیت‌های خود را گسترش داده که این امر گامی بزرگ در جهت توسعه اقتصادی منطقه به شمار می‌آید!

توضیحات سایت از قسمت تنظیمات و متای توضیحات نوشته شود.

طراحی سایت توسط نونگار پردازش